Panellid Landschapstriënnale 2021

Energietuinen Nederland verzorgt samen met het GroenOntwikkelfonds Brabant een Webinar over “Samen werken voor energie en biodiversiteit” op vrijdag 16 april van 11.00-12.30 uur tijdens de Landschapstriënnale. Natuur en Milieufederaties: ”Recent onderzoek van Wageningen University & Research laat zien dat biodiversiteit in zonneweides verbeterd kan en moet worden. Ondanks de toenemende aandacht voor biodiversiteit Read more…

Innovatie Expo 2021

Op donderdag 8 april 2021 is de #InnovatieExpo2021, het tweejaarlijks grootschalige innovatie evenement op initiatief van ministeries EZK, BZK, LNV en IenW. Jonge innovators krijgen een platform waarin zij vertellen over hun carrière met impact en een tip aan jonge kijkers mogen geven. Voor Young Impact Makers mocht ik mijn Read more…

Lezing voor NGB: Jurist in Transitie

De werkgroep jurist in transitie, ontstaan uit de sectie omgevingsrecht & sustainability, zet zich in voor een proactieve bijdrage van bedrijfsjuristen aan het verduurzamen van hun organisatie & de transitie naar een duurzame samenleving. Ten behoeve van bewustwording en kennisdeling organiseert de werkgroep iedere drie weken op vrijdagochtend een verdiepingsbijeenkomst Read more…