‘De roep klinkt steeds luider: wil je de natuur echt beschermen, geef haar dan rechten’. De Volkskrant heeft een artikel over rechten voor de natuur geplaatst in het katern Boeken & Wetenschap. Jan van de Venis, Eric Kaptein en Kees Bastmeijer en ik lichten toe wat deze nieuwe aanpak kan betekenen voor natuur(gebieden).

Zie hier: https://www.volkskrant.nl/wetenschap/de-roep-klinkt-steeds-luider-wil-je-de-natuur-echt-beschermen-geef-haar-dan-rechten~b6fe40e88/

Categories: Interview