Op donderdag 8 april 2021 is de #InnovatieExpo2021, het tweejaarlijks grootschalige innovatie evenement op initiatief van ministeries EZK, BZK, LNV en IenW.

Jonge innovators krijgen een platform waarin zij vertellen over hun carrière met impact en een tip aan jonge kijkers mogen geven.

Voor Young Impact Makers mocht ik mijn verhaal delen.

Categories: Talks